Sunday, March 30, 2008

JKKK dalam Kawasan Dun

Merangkumi 5 kawasan pentadbiran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) iaitu :

1. Sungai Udang
2. Sungai Udang Jaya
3. Paya Rumput Jaya
4. Bukit Terendak
5. Kampung Baru Sungai Udang

Senarai nama Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) ialah :

1. Ismail Bin Ahmad (Sungai Udang)
2. Ismail Bin Othman (Sungai Udang Jaya)
3. Hjh. Norhayati Bt Hj. Abu Noh (Paya Rumput Jaya)
4. Hj. Rezo Bin Hj. Sidik (Bukit Terendak)
5. Te Yong (Kampung Baru Sungai Udang)